Vanliga frågor

Oavsett om aldrig går i en kyrka eller har gjort det i många år kan man ha frågor. Det kan gälla tron, hur gudstjänster går till praktiskt eller varför det är bra att gå till en kyrka. Här hittar du svar på många av dessa frågor. Har du fler frågor får du gärna höra av dig, så berättar vi mer och utökar frågorna och svaren!

Vad är en kyrka?

En kyrka handlar inte om en byggnad. En kyrka handlar om gemenskap, där vi samlas kring Jesus och det faktum att han levde och dog för oss att vi skulle bli fri från synd och få frid med Gud. Kyrkan är till för att vara en plats dit man kan komma för att få kraft i vardagen. Det uppdrag Jesus gav till dem som tror på honom var att berätta för alla andra människor om den kärlek och nåd vi får ta emot från honom. Att låta alla få veta att det finns förlåtelse och upprättelse. Pingstkyrkan har funnits i Strömsund sedan 1920. Vår uppgift har hela tiden varit densamma som den Jesus gav oss för 2000 år sedan. Läs gärna Mark 16:15-18.


Varför finns det så många olika kyrkor?

Genom historien har olika händelser och frågor gjort att det skapats kyrkor med olika uttryck och fokus. Men det är så mycket mer som förenar än som skiljer. Alla de kristna samfunden i Sverige samlas kring tron på Jesus som dog och uppstod för att vi skulle få frid med Gud vår skapare.


Vilka får vara med?

Alla får såklart vara med! Du behöver inte vara kristen, eller ens tro på Gud. Gudstjänsterna är utformade på ett sätt att man kan få ut något av det oavsett hur lite eller mycket man har varit i en kyrka. Här kan alla mötas, troende, tvivlare och tveksamma. Du är välkommen till kyrkan oavsett var i livet du befinner dig. Barn är också välkomna!


Varför ska man gå i kyrkan?

En tro som hålls för sig själv för länge kan lätt bli inrutad och snäv. Livets stora frågor behöver vändas och vridas på och samtalas om! I kyrkan träffas de troende, ber tillsammans och lyssnar till någon som lägger ut texten kring något i Bibeln. Kyrkan behöver inte vara ett måste i kalendern – det kan vara oasen i veckan som man kan komma till och fylla på batterierna!


Vad händer under en gudstjänst?

Gudstjänsten är det tillfälle i veckan då församlingen träffas för att sjunga och be, läsa bibeln tillsammans och lära oss mer om detta. Det är också ett tillfälle då vi gemensamt visar vår tacksamhet till Gud för det liv och den kärlek han ger oss. Vid behov tolkas gudstjänsten till engelska, men kan ibland även tolkas till bl a arabiska och tigrinja.

Innehållet kan variera något men grundinnehållet är att vi sjunger tillsammans, ber,  läser Bibeln och lyssnar på någon som delar tankar utifrån Bibeln (predikar). Ibland firar vi nattvard eller intervjuar någon.


Vad är budskapet i en gudstjänst?

Varje gudstjänst förmedlar ett rakt och enkelt budskap baserat på Bibeln. När du går under en längre tid kommer du att kunna ta till dig ett budskap som stärker alla livets områden. Kyrkan är till för att ge kraft i vardagen.


Finns det nattvard i Pingstkyrkan?

När vi i Pingstkyrkan i Strömsund firar nattvard, även kallad Herrens måltid, präglas det av öppenhet och glädje. Nattvarden firas i under gudstjänster eller andra mindre samlingar, ungefär en gång varje månad. Läs gärna Mark 14:22-26 och 1 Kor 11:23-26, så får du se vad bibeln säger om den första nattvarden och om varför man ska göra det: för att påminna sig om vad Jesus gjort för oss.

Ordningen kan skilja sig något från gång till gång. Den som har ansvaret för nattvarden ansvarar för att informera deltagarna om hur det går till. Vissa gånger går besökaren fram till en station, vissa gånger blir man erbjuden där man sitter. Man börjar med att ta en bit av brödet. Vi använder oss ofta av separata små bägare för vinet (som alltid är alkoholfritt) så att man tar en var. Ibland använder vi oss också av en stor bägare som alla tar en klunk av eller doppar brödet i. Och ibland använder vi oss av båda, så att man får välja själv.

Det finns inget krav på att man ska delta i nattvarden. Om du inte är döpt eller känner det naturligt att vara med  så kan du vara med i bön under nattvardsstunden.


Varför ska man läsa Bibeln?

I bibeln står det att ”Många andra tecken som inte är nerskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn” (Joh 20:30-31). Bibeln kan beskrivas som ett verktyg som man kan använda för att hitta rätt i livet. Bibeln är även full av exempel på hur mycket Gud älskar alla människor och på den nåd han vill visa oss.

Hur blir man kristen?

I Bibeln står det att om du erkänner Jesus som herre, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad och räknas då som kristen. Det är inte svårare än så. Gud är bara en bön bort. Om du funderar på de här sakerna kan det vara skönt att få prata med andra som känt Jesus längre. Oavsett hur dina funderingar går vore det grymt kul om du ville komma till Pingstkyrkan. Vi vill gärna träffa dig och prata med dig! Här hittar du kontaktuppgifter.


Varför ska man döpa sig?

”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva”Apg 2:38

Efter att man blivit kristen, alltså kommit till tro på Jesus (även kallat omvändelse eller frälsning), kan man döpa sig. Man kan säga att det är steg nummer två i att bli kristen. Eftersom dopet grundas på en egen tro på Jesus som sin frälsare har vi aldrig barndop, utan istället barnvälsignelse. Vid dopet nedsänks hela kroppen i vatten vilket är en symbol för rening, att man begraver det gamla och står upp i ett nytt liv med Gud. Dopet är en bekräftelse på sin tro och, precis som med äktenskap, görs det bara en gång.


Vad är ”den helige Ande”?

När Jesus pratar om att han ska dö så säger han att han går bort för att skicka ”Hjälparen” till oss, och han menar att det är bättre för oss att det är så. Hjälparen är den helige Ande. Anden är en del av det som kallas treenigheten som beskriver de tre delarna hos Gud: Fadern, Sonen och den helige Anden. När man blivit kristen kan man uppfyllas av den helige Ande, även kallat andedop. Detta finns sedan kvar genom hela livet och är en hjälp i vardagen och i livet med Gud. Det finns nio gåvor som bibeln säger att man kan få genom den helige ande, såsom gåvan att profetera, bota sjukdomar eller tungotalets gåva. Detta kan du läsa mer om i 1 Korintierbrevet 12. Läs också gärna Apostlagärningarna 2, som beskriver hur det gick till när de kristna för fösta gången fick ta emot den helige Ande!


Finns det en klädkod om man besöker kyrkan?

Nej, tvärt om! Det är okej att vara klädd precis så som du själv vill. Hit får man komma som man är. Fokus är gudstjänsten inte kläderna. Några klär upp sig andra är fritidsklädda.


Vilken musikstil är det i Pingstkyrkan?

Pingstkyrkan har en stor variation när det gäller musikstilar och uttryck. Det finns många bra kristna sånger, som både är nya eller har flera hundra år på nacken. Allt får plats men inget dominerar. Här finns några exempel på sånger vi använder.


Hur vet man var man ska sitta i kyrkan?

I vår kyrka har vi bord och stolar som man sitter vid och man får sitta vart man vill.


Kostar det pengar?

Nej, det kostar inget. Alla gudstjänster avslutas med att vi fikar tillsamman, vilket inte kostar något. Vi tar heller aldrig något i inträde för andra satsningar. Det finns dock alltid möjlighet till att ge en frivillig gåva.


Kan man vara med och bidra till kyrkans arbete?

I varje gudstjänst ges det möjlighet att uttrycka generositet genom att ge en gåva till församlingens verksamhet. Det är självklart helt anonymt och frivilligt om man deltar genom att ge en gåva. Gåvan kan ges kontant eller med kort. Du också sätta in pengar på församlingens bankkonto eller använda swish. Här hittar du mer information.