Tro och vision

Vår tro

Vi tror att Gud är den som har skapat jorden och allt den rymmer. Människan skapade han med ett unikt värde. Det står i bibeln att han skapade oss till sin egen avbild, och han vill ha en relation med var och en av oss, därför att han älskar oss. Problemet är bara att människorna genom historien, gång på gång, har vänt sig bort ifrån honom och gjort det som fel, det som bryter ner och förstör oss själva och andra.

Men trots detta vill Gud ändå ha en relation med oss. Därför sände han sin son, Jesus, till oss och lät honom ta det straff som egentligen var vårt, genom att han blev korsfäst och dödad. Men efter tre dagar uppstod han igen. Genom detta blir vi fri från vår synd och kan bli försonade med Gud, och leva i den relation som vi är skapade för.

Vår vision
Vi vill vara en kyrka som är attraktiv, relevant och inkluderande för alla, med fokus på dem som kanske vanligtvis inte är en del av en kyrka. En kyrka som ger svar, kraft, mening, hopp och hjälp till det verkliga och vanliga livet i vardagen.