Soani

”Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig.”
Matteusevangeliet 25:40

En viktigt del för kyrkan är att hjälpa andra som behöver hjälp. Detta gör Pingstkyrkan i Strömsund genom att stötta ett projekt som heter Soani. Detta projekt bedrivs i Bolivia, genom en kyrka i staden Cochabamba. Där arbetar de med att förebygga att barn hamnar på gatan. Soani hjälper barnen med läxor och ger dem något att äta. De besöker även barnens familjer och där de undervisar om hur man får en familj att fungera på ett bättre sätt. Resultaten märks bland annat genom att många av barnen har förbättrat sina betyg i skolan.

Skänk gärna en gåva till projektet och arbetet med barnen!
Bg: 338-2918
Swish: 123 272 05 06
Märk gåvan ”Soani”