Ett par bilder från vårt projekt NFFI

Just nu bedriver vi ett leader-projekt som heter NFFI (nyföretagande för invandrare). De som går kursen får lära sig hur man startar och driver företag i Sverige. I Strömsund är Hassan kursansvarig. Kursen finns också i Hammarstrand och där är Firas ansvarig. Projektet drivs tillsammans med Nyföretagarcentrum. Kursen är 12 veckor lång och den första gruppen blev precis färdiga.