Det som kommer ut ur vår mun

Från predikan av Göran Solsjö, 24/9 2017.

Ord har makt. De kan kedja fast människor, såra och bryta ner. De kan också göra människor fria, de kan hela och bygga upp. Frågan är därför: hur använder vi våra ord? Vad är det som kommer ut ur vår mun? Och ännu viktigare: hur låter vi Jesus påverka vårt tal?

Med den nåd som Gud gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och nu bygger en annan vidare på den. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och ädelstenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld och elden ska pröva hur vars och ens verk är.1 Kor 3:10-13.

Vi måste tänka på hur vi bygger. Använder vi positiva, uppmuntrande, milda och kärleksfulla ord bygger vi med guld silver och ädelstenar. Vi bygger alltså en stabil grund som kan stå emot eld. Men använder vi negativa, destruktiva, kritiserande och hatfulla ord bygger vi med trä hö och halm. Ett sådant bygge står inte länge. Det är dessutom väldigt svårt att bygga vidare på en sådan grund med bättre material, eftersom det kommer att förstöra hela grunden och bygget kommer att rasa. Därför måste vi alltid tänka på hur vi bygger, vi måste tänka på hur vi använder våra ord, för det får stora konsekvenser.

Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”Matt 28:18-20.

Detta är vad vi kallar missionsbefallningen, det är det uppdrag Jesus ger oss. Det är just en befallning, det är inte en önskan. Det här ska ligga till grund för allt vad en kristen gör. Vi är kallade till att bygga den stabila grunden. Vi är kallade till att bygga på Jesus. Genom ord och handling ska vi sprida budskapet om att Jesus är människornas räddning. I Jakobsbrevet står det ”Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar”Jak 2:18. Om vi följer Jesus så visas det sig genom vad vi säger och gör.

Det vi sår får vi skörda
Bibeln talar ofta om sådd och skörd. Sår vi vete så är det vete som kommer upp. Sår vi morötter så är det morötter som kommer upp. Paulus talar om detta och skriver i sitt brev till galaterna:

Bedra inte er själva, Gud lurar man inte: det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kött får av köttet skörda undergång, men den som sår i Anden får av Anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott, för när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. – Gal 6:7-9.

Det finns också ett annat mysterium i det här med sådd och skörd (som egentligen är ganska uppenbart): storleken på skörden är ett resultat av storleken på sådden, även om andra faktorer också spelar in. Paulus skriver i sitt andra brev till korintierna att ”den som sår sparsamt får skörda sparsamt, och den som sår rikligt får skörda rikligt”2 Kor 9:6. Vi måste alltså tänka både på vilken typ ord vi använder och hur ofta vi använder dem. Det får konsekvenser.

Två typer av sanning
Det finns två typer av sanning, som båda kan vara sanna på samma gång: människors sanning och Guds sanning. Jag kan var sjuk och må dåligt, och det är sant. Men Guds sanning är att det finns helande. Jag kan ha ett problem som är helt omöjligt att ta sig förbi, och mänskligt sätt kan det vara sant. Men för Gud är sanningen att han har all makt. Han kan göra vad som helst. Jesus har lovat att vara med oss alla dagar. Det är sant, även om vi känner oss ensamma och övergivna ibland. Vi kan välja att låta den ena av dessa sanningar styra hur vi tänker och agerar. Vi kan tala om att livet är ett hopplöst mörker eller tala om att Jesus är världens ljus och att han har besegrat döden. Det får konsekvenser för hur vårt liv formas och det påverkar de människor vi har runt omkring oss.

Jesus säger också att ”Om någon säger till det här berget: Lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då kommer det att ske för honom.” – Mark 11:23. För oss människor är detta helt omöjligt, med för Gud är allt möjligt. Hela bibeln har getts åt oss för att vi ska förstå Guds perspektiv och Guds sanning, eftersom han vill att det är den vi ska se och leva utifrån. Om vi läser bibeln och matar oss med Guds ord så kommer det också att vara det som kommer ut ur vår mun. ”Vad hjärtat är fullt av talar munnen” Matt 12:34.

Frågor att ställa dig

  • Stämmer det du tänker och säger med att Gud har all makt?
  • Stämmer ditt tal med att han som är med oss är större än han som är i världen?
  • Stämmer det du säger överens med vad Bibeln säger?
  • Vad, och hur mycket, vill du sköra?