Det här med självkänsla…

Från predikan av Peter Wilhelmsson, 13/8 2017.

Vi alla har relationer. Relationer till föräldrar eller barn, till vänner och bekanta, till sin man eller fru. Det kan vara långa eller korta relationer, ytliga eller djupa, bra eller dåliga. Vi har också en relation till Gud. Han är vår skapare och vi är hans skapelse, han är vår far och vi är hans barn. Han är herden och vi är fåren. Vi kanske känner honom väl eller bara har hört talas om honom, men vi har ändå en relation till honom. På samma sätt har vi också en relation till oss själva. Vi har alla en bild av oss själva och den styr hur våra liv formas. Detta kan vi kalla för självkänsla. Den kan vara bra men det är väldigt vanligt att den är dåligt och skev, vilket i sin tur får negativa konsekvenser för oss själva och de människor vi har runt oss. Man kan känna att man misslyckas med allt man gör, att man inte duger eller att ingen kan älska mig. Självkänslan kan vara så dålig att det till och med kan leda till att man väljer att ta sitt eget liv. En skadad självkänsla kan ta sig uttryck på flera olika sätt. Precis som att vägen har två diken kan man även här falla ner i två diken. Det ena diket är svag, låg och dålig självkänsla och det andra är högmod. Detta kan ta sig uttryck på flera olika sätt.

Svag, låg, dålig självkänsla
Självanklagelse
Inte våga
Svårt att ta emot kärlek
Förminska sin egen betydelse
Anpassa sig efter andra
Självdestruktivitet
Skuldbelägga sig själv
Ursäkta andras övergrepp

Högmod
Självhävdelse
Egoism
Cynism
Inte se andras behov
Inte se sina tillkortakommanden
Girighet
Behov att alltid få sin vilja igenom
Inte kunna erkänna misstag

Men det är inte så här det är tänkt att det ska vara. Redan i det första kapitlet i Bibeln kan vi läsa om vad människan är och vad vi är skapade till att vara.

Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. – 1 Mos 1:27

Vi är skapade till Guds avbild. Det gäller mänskligheten i stort, men det gäller också för varje egen individ. Just du är skapad till Guds avbild! Visst är det fantastiskt? Om vi tänker på det så borde vi inte kunna se oss själva som misslyckad eller värdelös, för Gud själv valde att skapa oss just så som vi är. Han misslyckades inte när han skapade dig. Men redan i det tredje kapitlet kan vi se att något gick snett. I syndafallet blev relationen till Gud och till oss själva skadade. Det positiva med detta är att Bibeln inte slutar där. Gud hade kunnat välja att ge upp och låta mänsklighetens historia ta slut efter dessa tre kapitel. Men bibeln består av 1186 kapitel till! Gud gör upp en plan för hur han ska kunna återställa den här trasiga relationen. Vilken text man än läser i Bibelns så skiner detta hopp igen. Gud är till och med villigt att gå så långt att han väljer att födas som ett hjälplöst barn, allt för att göra det trasiga helt igen och besegra det onda som förstör oss.

Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer. Han som kallar er är trofast, han skall åstadkomma det. – 1 Tess 5:23-24

Gud bryr sig om hela människan och vill fylla alla delar av oss med frid och skydda oss från allt som kan skada oss. Han har även makten att åstadkomma det. Det är inte bara ett tomt löfte. Detta ger oss möjligheten att kunna se på oss själva med positiva ögon. Vi kan välja att leva i tacksamhet. Tacksamhet till Gud som har skapat oss till sin avbild och verkligen bryr sig om oss och vill ge oss vad vi behöver. Vi kan leva i ödmjukhet. I oss själva är vi kanske inte så mycket, men allt förmår vi i honom som ger oss kraft. Vi kan leva i frimodighet. När vi nu har allt detta kan vi också våga använda den potential vi har. För vi är ju, som sagt var, skapade till Guds avbild och det innebär att vi klarar av att göra långt mer än vad vi kanske tror att vi klarar av.

Gud kan hela ett trasigt hjärta, men för att han ska kunna göra det krävs det att han har alla bitar. Om du som läser detta känner att du har en skadad självbild och att ditt hjärta är trasigt, våga lägga fram allt detta inför Gud och litat på att han har makt att hela och upprätta dig.