4:e advent – Himmelriket är nära!

”Allt detta hände för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder: Gud med oss.”  Matteusevangeliet 1:22-23

Idag är det 4:e advent, och vi får fira att väntan är över och att Guds son har kommit till oss. Även fast att det var ett helt vanligt barn som föddes så var allting nu helt annorlunda: En del av himmelriket hade kommit, Gud själv hade flyttat till jorden och bodde nu mitt ibland oss.

 Jesus sa: ”Tiden har nu kommit då Guds rike är nära. Vänd om och tro på evangeliet!” – Mark 1:15

När Jesus försöker beskriva hur himmelriket är så säger han att det inte är ett vanligt rike, man kan inte peka på det eller rita ut dess gränser på en karta. Istället är det här riket bland oss, i våra relationer till varandra och i sättet vi behandlar dem vi har runt omkring oss. Där Guds rike får råda kommer kärlek och ödmjukhet att växa fram mellan oss, en kärlek som är starkare än vad vi kan åstadkomma i egen kraft. Guds rike finns också inom oss när vi låter Jesus födas i våra hjärtan. Han liknar himmelriket med ett litet frö, som först inte verkar vara något alls, precis som ett litet nyfött barn, men som kan växa upp till något stort, om man tillåter det att göra det. Det kan växa upp till något som ger skydd och näring för oss själva och andra.

Så får vi låta himmelrikets frö planteras inom oss och skapa liv, och vi får vara med att plantera detta frö hos de människor vi har omkring oss, vi får vara med och sprida Guds rike. Jesus säger själv att vi ska be att Gud ska låta sitt rike komma ännu mer.

Men det bästa ligger fortfarande framför! Det ska komma en dag då vi får flytta till hans rike, och får bo där för alltid:

”Sedan såg jag en ny himmel och en ny jord, för den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud. Den var smyckad som en brud för sin brudgum. Jag hörde en stark röst från tronen säga: ”Se, nu har Gud sitt tält bland människorna! Han ska bo tillsammans med dem, och de ska vara hans folk, ja, Gud själv ska vara hos dem. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och inte heller någon sorg eller gråt eller plåga, för det som en gång fanns är borta.” Han som sitter på tronen sa: ”Se, jag gör allting nytt!” – Upp 21:1-5