1:a advent – Bereden väg för Herran!

Bereden väg för Herran! Berg, sjunken, djup, stån opp.
Han kommer, han som fjärran var sedd av fädrens hopp.
Rättfärdighetens förste, av Davids hus den störste.
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Guds folk, för dig han träder, en evig konung opp.
Strö palmer, bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp.
Guds löften äro sanna, nu ropa: Hosianna!
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

Gör dina portar vida för Herrens härlighet.
Se, folken kring dig bida att nå din salighet.
Kring jordens länder alla skall denna lovsång skalla:
Välsignad vare han som kom i Herrens namn.

– F M Franzén, 1812

Advent betyder ankomst, och i detta fall Jesus ankomst, och den väntan, längtan, nedräkning, förberedelse och det hopp som den innebär. Guds folk hade i århundraden väntat på den som skulle återta Davids tron och behålla kronan i all evighet. Gud hade gett dem många stora profetior som fick dem att blicka framåt och fortsätta kämpa, trotts att de ofta fick lida och att det i människors ögon såg mörkt och hopplöst ut. Men Guds plan är alltid större! Gud vet vad han håller på med och han har alltid läget under kontroll!

Så fick folket uthålligt vänta och lita på att Guds löften står fast, som det står i Hebréerbrevet: Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd (…) Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet att de trodde, fick de inte det som var utlovat. Ty Gud har förutbestämt något bättre åt oss: först tillsammans med oss skall de nå målet. – Heb 11:1-2, 39-40.

Men då, i en tid då hoppets låga nästan brunnit ut, hördes Johannes Döparens röst ropa i öknen:
Förbered er! Vänd om! För Guds utlovade har anlänt!

Så får nu även vi ta tid att förbereda oss, så får nu även vi vända om. Även om vi firar att han kom till oss för många, många år sedan så kan vi fortfarande låta honom komma in i våra liv och i våra hjärtan. Vi får följa stjärnas ljus, som leder oss till den mest dyrbara skatt: Guds egen son.

Guds löften är sanna, så ropa ut: ”Herre kom!”
Välsignad är han som kommer i Herrens namn!